Fikk kjønnssykdom i bilen – får 50 millioner kroner i erstatning.
Fikk kjønnssykdom i bilen – får 50 millioner kroner i erstatning.
Fikk kjønnssykdom i bilen – får 50 millioner kroner i erstatning.

Fikk kjønnssykdom i bilen – får 50 millioner kroner i erstatning.

Av alle uvanlige saker relatert til biler og forsikring er denne saken noe for seg selv.

I USA kan man gå til rettssak for det meste, og overraskende ofte vinne fram med uvanlige søksmål. Ett godt eksempel på det kommer i form av en dom vedtatt av Missouri Court of Appeals, som beordrer forsikringsgiganten Geico til å betale en kvinne 50 millioner kroner.

Hvorfor?

Fordi hun pådro seg en kjønnssykdom i sin sexpartners bil.

Ifølge Kansas City Star gikk kvinnen til søksmål i februar 2021, etter å ha oppdaget at hun pådro seg HPV fra en seksuell partner. HPV-infeksjon er ifølge Folkehelseinstituttet den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen (kjønnssykdommen) i verden. HPV-infeksjon kan via en rekke celleforandringer føre til kreft og er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, årsak til utvikling av livmorhalskreft.

Kvinnens sexpartner visste han hadde HPV, men opplyste ikke kvinnen om det. Selve sexakten fant sted i sexpartnerens Hyundai, og dermed argumenterte kvinnen for at hans ansvarsforsikring skulle dekke for skadene. Et forlik ble visstnok framlagt for Geico, men deres advokater avslo. Dermed gikk saken videre til voldgiftsretten, men saken gikk ikke slik Geico hadde tenkt seg.

Kvinnens sexpartner ble funnet ansvarlig for å ha pådratt henne kjønnssykdommen, og voldgiftsretten godkjente en erstatning på 5,2 millioner dollar (49,4 millioner kroner med dagens kurs på 9,5) til kvinnen, som forsikringsselskapet må betale. Som hovedregel kan ikke en voldgiftsdom ankes, og klagene fra forsikringsselskapet ble avslått på alle punkter.

Illustrasjonsbildet har for øvrig ingenting med saken å gjøre.